Projekty Unii Europejskiej

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Tytuł projektu: „ZAUTOMATYZOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH POPRZEZ WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CENTRUM REHABILITACJI KIMED KINGA BLOCH, MICHAŁ ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA
Działanie:     8.2. POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Finansowanie:

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy Centrum Rehabilitacji Kimed i jej Partnerami biznesowymi. System będzie również umożliwiał współpracę z większą niż obecna ilością Partnerów. Planowane do wdrożenia rozwiązanie informatyczne umożliwi automatyzację wszystkich relacji biznesowych pomiędzy Centrum Rehabilitacji Kimed i Partnerami związanych ze świadczeniem usług medycznych w ramach wzajemnej współpracy.


Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy Centrum Rehabilitacji Kimed i jej Partnerami biznesowymi. System będzie również umożliwiał współpracę z większą niż obecna ilością Partnerów. Planowane do wdrożenia rozwiązanie informatyczne umożliwi automatyzację wszystkich relacji biznesowych pomiędzy Centrum Rehabilitacji Kimed i Partnerami związanych ze świadczeniem usług medycznych w ramach wzajemnej współpracy.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Unia Europejska www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego       www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl  

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Państwa.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
© 2010 Kimed  |  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl