Rehabilitacja

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  KiMed oferuje Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Rehabilitacja to kompleksowe działanie, które ma na celu przywrócenie choremu odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej dla jego grupy wiekowej i zawodowej. Przygotowując program rehabilitacji należy do pacjenta podejść indywidualnie i razem z nim wyznaczyć cel, który chce osiągnąć.
Rehabilitacja wykorzystuje w szczególności takie instrumenty jak kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż.

Kinezyterapia - leczenie ruchem

Kinezyterapia jest jedną z metod fizjoterapii i polega na leczeniu ruchem. Nazywa się ją także gimnastyką leczniczą lub ćwiczeniami usprawniającymi. Podstawowym narzędziem jest tu ruch i ćwiczenia gimnastyczne, które mają wpłynąć na usprawnienie pracy organizmu. Kinezyterapia stosowana jest jako podstawowa i jedyna forma leczenia np. przy wadach postawy, bólach kręgosłupa, jak i jako metoda wspomagająca np. po zawale serca, w chorobach reumatoidalnych, w czasie ciąży jako przygotowanie do porodu. Fizjoterapeuta dobiera pacjentowi ćwiczenia, których efektem może być: zwiększenie siły mięśniowej, zmniejszenie bólu, poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi. Efekt terapeutyczny zależy od właściwego doboru ćwiczeń.  

Kinezyterapia miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo i składają się nią:

  • ćwiczenia bierne - wykonywane przez fizjoterapeutę bez czynnego udziału chorego;
  • ćwiczenia izometryczne - czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
  • ćwiczenia czynno-bierne - ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
  • ćwiczenia samowspomagane - pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
  • ćwiczenia w odciążeniu - wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
  • ćwiczenia czynne;
  • wyciągi;
  • ćwiczenia synergistyczne;
  • ćwiczenia oddechowe;

Kinezyterapia ogólna - składa się z ćwiczeń części ciała nie objętych chorobą: ćwiczenia ogólnokondycyjne;

Fizykoterapia

Polega na wykorzystaniu różnych form energii w tym pola magnetycznego, promieniowania widzialnego i podczerwonego, fali ultradźwiękowej oraz prądu  elektrycznego. Celem zabiegów jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i stanu zapalnego w obrębie tkanek miękkich oraz przygotowanie pacjenta do dalszych zabiegów kinezyterapeutycznych.

Masaż

Wykorzystuje różne techniki w celu oddziaływania na tkanki miękkie. W zależności od zastosowanej procedury można uzyskać między innymi rozluźnienie mięśni, zmniejszenie napięcia układu nerwowego, przekrwienie tkanek, zwiększenie siły mięśniowej, redukcje tkanki tłuszczowej, zmniejszenie cellulitu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Państwa.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
© 2010 Kimed  |  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl