W Centrum Rehabilitacji "KiMed" przyjmują następujący specjaliści :

Poradnia Rehabilitacyjna :

dr Grażyna Ciszkowska

specjalista  rehabilitacji i balneoklimatologii

poniedziałek godz. 08:00 - 12:30

wtorek godz. 13:00 - 18:00

 

dr Matylda Krzysiak

specjalista rehabilitacji 

czwartek godz. 10:30 - 13:30

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Państwa.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
© 2010 Kimed  |  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl